szkoła podstawowa im św.Stanisława Kostki

 

Szkoła Podstawowa 


im Św. Stanisława Kostki

 
w Nowej Wsi Szlacheckiej