Dni wolne od zajęć

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Szlacheckiej

 

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

4 września 2017 r. (podstawa prawna: § 2 ust. 1a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z pózn. zm.)

Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia 2017r. – 1 stycznia 2018 r. ( podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z pózn. zm.)

Ferie zimowe

12 lutego 2018 r. -25 lutego 2018 r.( podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z pózn. zm.)

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca-3 kwietnia 2018 r. ( podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z pózn. zm.)

 

 

Koniec roku szkolnego 2016/2017

22 czerwca 2018 r. (podstawa prawna: rt. 63 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z póz. Zm.)

Ferie letnie

25 czerwca – 31 sierpnia 2018 r. ( podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z pózn. zm.)

Dodatkowe dni wolne

 2 i 4 maja 2018 r.,   1 czerwca 2018 r., (podstawa prawna: § 5.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego).