Tygodniowy plan zajęć

Tygodniowy plan zajęć

 

KLASA I

Nr lekcji

Czas trwania lekcji

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

8.00 - 8.45

e. wczesnoszkolna

e. wczesnoszkolna

   e. wczesnoszkolna

e. wczesnoszkolna

e. wczesnoszkolna

2.

8.55 – 9.40

e. wczesnoszkolna

e. wczesnoszkolna

e. wczesnoszkolna

język angielski

e. wczesnoszkolna

3.

9.50 – 10.35

e. wczesnoszkolna

e.  wczesnoszkolna

e. wczesnoszkolna

e. wczesnoszkolna

wychowanie fizyczne

4.

10.45 – 11.30

informatyka

religia

język angielski

e. wczesnoszkolna

religia

5.

11.45 – 12.30

wychowanie fizyczne

 

wychowanie fizyczne

 

 

6.

12.50 – 13.35

 

 

 

 

 

  

KLASA II

 

Nr lekcji

Czas trwania lekcji

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

8.00 - 8.45

e. wczesnoszkolna

e. wczesnoszkolna

e. wczesnoszkolna

e. wczesnoszkolna

e. wczesnoszkolna

2.

8.55 – 9.40

e. wczesnoszkolna

e. wczesnoszkolna

informatyka

e. wczesnoszkolna

e. wczesnoszkolna

3.

9.50 – 10.35

e. wczesnoszkolna

e. wczesnoszkolna

język angielski

e. wczesnoszkolna

język angielski

4.

10.45 – 11.30

wychowanie fizyczne

wychowanie fizyczne

e. wczesnoszkolna

e. wczesnoszkolna

wychowanie fizyczne

5.

11.45 – 12.30

 

religia

 religia

e. wczesnoszkolna 

 

6.

12. 50 – 13.35

 

 

 

 

 

  

 

KLASA III

 

Nr lekcji

Czas trwania lekcji

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

8.00 - 8.45

e. wczesnoszkolna

e. wczesnoszkolna

e. wczesnoszkolna

e. wczesnoszkolna

e. wczesnoszkolna

2.

8.55 – 9.40

e. wczesnoszkolna

e. wczesnoszkolna

język angielski

e. wczesnoszkolna

język angielski

3.

9.50 – 10.35

e. wczesnoszkolna

e. wczesnoszkolna

e. wczesnoszkolna

e. wczesnoszkolna

e. wczesnoszkolna

4.

10.45 – 11.30

wychowanie fizyczne

wychowanie fizyczne

informatyka

e. wczesnoszkolna

wychowanie fizyczne

5.

11.45 – 12.30

 

religia

religia

e. wczesnoszkolna

 

6.

12. 50 – 13.35

 

 

 

 

 

7.

13.45 – 14. 30

 

 

 

 

 

 

 

KLASA IV

 

Nr lekcji

Czas trwania lekcji

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

0.

7.15 - 8.00

-

-

1.

8.00 – 8.45

język angielski

język angielski

technika

godz. wych.

przyroda

2.

8.55 – 9.40

przyroda

język angielski

język niemiecki

język polski

język polski

3.

9.50 – 10.35

informatyka

plastyka

język polski

wych. fizyczne

język polski

4.

10.45 – 11.30

matematyka

język polski

historia

wych. fizyczne

matematyka

5.

11.45 – 12.30

język niemiecki

matematyka

matematyka

wych. fizyczne  

religia

6.

12.50 – 13.35

wych. fizyczne

religia

muzyka

 

 

7.

13.45 – 14.30

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

KLASA V 

Nr lekcji

Czas trwania lekcji

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

0.

7.15 - 8.00

-

-

1.

8.00 – 8.45

przyroda

przyroda

przyroda

godz. wych.

matematyka

2.

8.55 – 9.40

język polski

zaj. kom.

język polski

język angielski

matematyka

3.

9.50 – 10.35

język polski

język polski

religia

język angielski

religia

4.

10.45 – 11.30

historia

matematyka

zaj. techniczne

muzyka

język polski

5.

11.45 – 12.30

język angielski

wych. fizyczne

plastyka

język polski

wych. fizyczne

6.

12.50 – 13.35

matematyka

wych. fizyczne

historia

 matematyka

 wych. fizyczne

7.

13.45 – 14.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 

KLASA VI

 

Nr lekcji

Czas trwania lekcji

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

0.

7.15 - 8.00

-

-

 

 

 

1.

8.00 – 8.45

język polski

matematyka

religia

 przyroda

język polski

2.

8.55 – 9.40

język angielski

język polski

przyroda

historia

religia

3.

9.50 – 10.35

przyroda

język angielski

matematyka

język polski

matematyka

4.

10.45 – 11.30

język angielski

plastyka

godz. wych.

matematyka

muzyka

5.

11.45 – 12.30

zajęcia komputerowe

wych. fizyczne

język polski

 

wych. fizyczne

6.

12.50 – 13.35

historia

wych. fizyczne

język polski

 

wych. fizyczne 

7.

13.45 – 14.30

zaj. tech.

 

 

 

 

8.

14. 40-15. 25

 

 

 

 

 

 

 

KLASA VII

 

Nr lekcji

Czas trwania lekcji

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

0.

7.15 - 8.00

-

-

 

 

 

1.

8.00 – 8.45

matematyka

biologia

język polski

biologia

religia

2.

8.55 – 9.40

informatyka

chemia

religia

chemia

godz. wych.

3.

9.50 – 10.35

język angielski

matematyka

język niemiecki

matematyka

muzyka

4.

10.45 – 11.30

język polski

język angielski

język polski

język polski

geografia

5.

11.45 – 12.30

historia

język angielski

historia

fizyka 

matematyka

6.

12.50 – 13.35

język niemiecki

plastyka

fizyka

 wych. fizyczne 

 język polski

7.

13.45 – 14.30

 

wych. fizyczne 

geografia

wych. fizyczne  

wych. fizyczne 

8.

14. 40-15. 25