ŻYCZENIA I PODZIĘKOWANIA

 

   
 

 

 

 

 

 

 

Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli organizację Jubileuszu 140 – lecia Szkoły Podstawowej
im. Świętego Stanisława Kostki w Nowej Wsi Szlacheckiej. Dzięki Państwa hojności możliwa była realizacja tego przedsięwzięcia.

Darczyńcy:

Szanowny Pan Szymon Łytek Wójt Gminy Czernichów

Czcigodny Ksiądz Proboszcz Włodzimierz Szatanik

Szanowni Państwo Dorota i Kazimierz Fryc

Szanowni Państwo Bożena i Bogdan Kapusta

Szanowni Państwo Anna i Józef Kapusta

Szanowni Państwo Ewelina i Andrzej Mądry

Szanowni Państwo Anna i Stanisław Mądry

Szanowni Państwo Zofia i Kazimierz Przebinda

Szanowni Państwo Ewa i Janusz Trojan

Szanowni Państwo Barbara i Władysław Wolarek

Szanowni Państwo Joanna i Dariusz Wrońscy

Szanowni Państwo Bożena i Paweł Wróbel

Szanowni Państwo Marzena i Janusz Zalarscy

 

Nasze podziękowania kierujemy do wszystkich, których zaangażowanie, praca i czas przyczyniły się do uświetnienia uroczystości. Pięknie dziękujemy!

Szanowna Pani Joanna Wrońska, Radna Gminy Czernichów

Szanowny Pan Dariusz Mastek, Sołtys Wsi

Koło Gospodyń Wiejskich na czele z przewodniczącą Panią Renatą Żak oraz Paniami Kucharkami Zofią Płatek i Władysławą Fic

Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi Szlacheckiej na czele z Prezesem Panem Stanisławem Ficem i Komendantem Panem Kazimierzem Przebindą

Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Nowej Wsi Szlacheckiej na czele z Przewodniczącą Panią Magdaleną Żak oraz Danutą Mastek i Bożeną Wróbel

Szanowna Pani Anita Grzesiak

Szanowny Pan Krzysztof Mlostek

Szanowny Pan Tadeusz Jarosz

Szanowny Pan Mieczysław Ślósarz

 

 

Dziękujemy zaproszonym gościom, na czele z Panem Szymonem Łytkiem, Wójtem Gminy Czernichów, Panią Zofią Pylą, Radną Powiatu Krakowskiego oraz dyrektorami szkół z gminy Czernichów, Panią Ewą Chodźko, Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Rusocicach, Panią Stanisławą Kapustą, Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Wołowicach, Panią Małgorzatą Sadomską, Dyrektorem Szkoły Podstawowej
w Rybnej, Panią Eweliną Tomską, Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Przegini Duchownej, Panem Stefanem Pagaczem, Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Czernichowie. Było nam niezmiernie miło gościć Państwa w Nowej Wsi Szlacheckiej.

Podziękowania należą się wszystkim mieszkańcom Nowej Wsi Szlacheckiej, dzieciom, rodzicom, dziadkom, absolwentom i sympatykom naszej Szkoły, którzy zaszczycili nas swoją obecnością.

To dzięki Państwu obecności ten dzień był taki wyjątkowy!