Ramowy rozkład dnia

 

7:00-8:00

Możliwość opieki świetlicowej dla chętnych dzieci.

8:00-9:30

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy dydaktyczne, integracyjne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze. Praca indywidualna z dziećmi. Ćwiczenia poranne. Zabawy ruchowe organizowane przez nauczyciela, ćwiczenia oddechowe.

9:30-10:00

Czynności higieniczno-porządkowe przed śniadaniem. Śniadanie.

10:00-11:30

Zajęcia dydaktyczne w dwóch grupach wiekowych, będące realizacją wybranych treści z programu wychowania przedszkolnego. Wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka poprzez aktywne formy doświadczania, badania, obserwowania. Zajęcia plastyczne, praca w książeczkach.

11:30-12:30

Spacer/zabawy na placu przedszkolnym/zabawy ruchowe

12:30-13:00

Czynności higieniczno-porządkowe przed obiadem. Obiad.

13:00-17:00

Zajęcia wspierające wszechstronny rozwój dziecka. Prace indywidualno-kompensacyjno-korekcyjne. Zajęcia zespołowe i indywidualne. Ćwiczenia graficzne. Ćwiczenia utrwalające wiadomości i umiejętności. Zabawy relaksacyjne. Czynności porządkowe.

 

Język angielski: 

poniedziałek: 10:00-10:30 grupa I, 10:30-11:00 grupa II

środa: 11:30-12:00 grupa II, 12:00-12:30 grupa I 

Religia:

wtorek: 9:45-10:15 grupa I, 10:15-10:45 grupa II

  

Propozycja zajęć popołudniowych
dla dzieci pozostających w przedszkolu

 

PONIEDZIAŁEK

Zajęcia w ramach innowacji pedagogicznej "Zabawa sztuką" celem zajęć jest rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych, pobudzenie kreatywności, odkrywanie przyjemności tworzenia i wyrażania siebie poprzez muzykę, ruch i środki plastyczne. Rozwijanie zmysłu estetyki i potrzeby tworzenia, rozwijanie kreatywności, zdolności wyobrażania, wymyślania i produkowania czegoś nowego, oryginalnego. Zapoznanie się z różnymi technikami plastycznymi, posługiwanie się różnymi materiałami jako środkiem wyrazu. Zapoznanie z kształtem, kolorem i bryłą poprzez zabawy twórcze. Rozwijanie sprawności manualnych, orientacji przestrzennej. Ćwiczenie koordynacji wzrokowo-motorycznej dzieci i ćwiczenie koncentracji, uwagi oraz spostrzegawczości. Ćwiczenia w odbiorze muzyki, jej tworzenia poprzez granie, śpiewanie i ruch. Zabawy teatrem i dramą. Zajęcia prowadzone poprzez zabawę.

 

WTOREK

Zajęcia przygotowujące dziecko do nauki pojęć matematycznych i praktycznego rachowania "Łamigłówki dla mądrej główki" Zajęcia obejmują, zgodnie z Podstawą Programową, następujące treści: orientacja przestrzenna; rytmy i rytmiczna organizacja czasu; intuicje geometryczne- kształty i figury; klasyfikacja; przyczyna i skutek - przewidywanie następstw; nabywanie  umiejętności  konstrukcyjnych  i  manipulacyjnych  z  wykorzystaniem różnych kształtów i figur geometrycznych; dodawanie i odejmowanie, rozdawanie i rozdzielanie po kilka; nabywanie umiejętności określania i dokonywania pomiaru wielkości i ciężaru; nabywanie umiejętności określania i dokonywania pomiarów i długości, szerokości, wysokości; kształtowanie umiejętności liczenia. Zajęcia prowadzone poprzez zabawę.

 

ŚRODA

Zajęcia w ramach innowacji pedagogicznej "Zabawa sztuką"  celem zajęć jest rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych, pobudzenie kreatywności, odkrywanie przyjemności tworzenia i wyrażania siebie poprzez muzykę, ruch i środki plastyczne. Rozwijanie zmysłu estetyki i potrzeby tworzenia, rozwijanie kreatywności, zdolności wyobrażania, wymyślania i produkowania czegoś nowego, oryginalnego. Zapoznanie się z różnymi technikami plastycznymi, posługiwanie się różnymi materiałami jako środkiem wyrazu. Zapoznanie z kształtem, kolorem i bryłą poprzez zabawy twórcze. Rozwijanie sprawności manualnych, orientacji przestrzennej. Ćwiczenie koordynacji wzrokowo-motorycznej dzieci i ćwiczenie koncentracji, uwagi oraz spostrzegawczości. Ćwiczenia w odbiorze muzyki, jej tworzenia poprzez granie, śpiewanie i ruch. Zabawy teatrem i dramą. Zajęcia prowadzone poprzez zabawę.

 

CZWARTEK

Zajęcia przygotowujące dziecko do nauki czytania i pisania "Z zabawą w świat książek i zeszytów" Zajęcia obejmują: rozwój słownictwa, uczenie prawidłowej wymowy, nabywanie umiejętności komunikatywnego wypowiadania się, rozwijanie percepcji wzrokowej i wrażliwości słuchowej, rozwijanie orientacji przestrzennej oraz sprawności manualnej i koncentracji uwagi, kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej, koordynacji słuchowo – ruchowej i słuchowo – wzrokowej oraz analizy i syntezy wzrokowej, wzbudzanie zainteresowania książką oraz wyzwalanie motywacji dziecka do samodzielnego czytania, prowokowanie do globalnego rozpoznawania wyrazów oraz wstępne ćwiczenia kształtujące technikę czytania, rozwijanie na kartce papieru: lewa, prawa strona, góra, dół, lewy róg dolny itd.; kreślenie wzorów po śladzie z zachowaniem kierunku, kreślenie wzorów po śladzie z zachowaniem kierunku bez liniatury, kreślenie wzorów po śladzie z zachowaniem kierunku w liniaturze; poznawanie liter i ich kształtów, ćwiczenie w kreśleniu kształtów liter, ćwiczenia w pisaniu słów. Zajęcia prowadzone poprzez zabawę.

 

PIĄTEK

Zajęcia ruchowe i taneczne "Figle-migle" Zabawy i ćwiczenia pozwalają na zachowanie prawidłowej postawy oraz wzmacniają odporność fizyczną dzieci. Poprzez zabawy i ćwiczenia ruchowe, dzieci pokonują trudności dzięki czemu wzmacniają wiarę we własne możliwości. Celem owych zajęć jest:  rozwijanie sprawności ruchowej;  rozwijanie umiejętności bezpiecznego poruszania się podczas zabaw ruchowych; zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu dziecka; rozwijanie aktywności w zabawie i umiejętności współpracy   z rówieśnikami; wprowadzenie radosnego nastroju i dobrego samopoczucia; usprawnianie małej i dużej motoryki. Należy pamiętać, że ruch to zdrowie! Zajęcia prowadzone poprzez zabawę.