Przedszkole - Oferta

ZAPEWNIAMY SWOIM PODOPIECZNYM

 • Opiekę w godzinach 7.00 do 17.00 od poniedziałku do piątku
 • indywidualne podejście do każdego dziecka dostosowane do jego potencjału i zdolności
 • zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
 • wysoki poziom zajęć prowadzonych z wykorzystaniem różnorodnych metod dydaktycznych
 • opiekę logopedy (dzieci przedszkolne objęte są opieką logopedyczną. Zajęcia z logopedą odbywają się indywidualnie w czwartki i piątki) i pedagoga
 • bogatą ofertę zajęć dodatkowych

OFERTA

 • język angielski
 • zajęcia muzyczno-rytmiczne
 • zajęcia kreatywne
 • zajęcia z logopedą
 • zajęcia plastyczne
 • zajęcia sportowe 
 • piłka nożna
 • taniec towarzyski
 • hip-hop
 • spektakle teatralne w placówce
 • spotkania z ciekawymi ludźmi
 • warsztaty plastyczne/ceramiczne

 

Propozycja zajęć popołudniowych 
dla dzieci pozostających w przedszkolu

PONIEDZIAŁEK

 

Zajęcia plastyczno-muzyczne"Zabawa sztuką" celem zajęć jest rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych, pobudzenie kreatywności, odkrywanie przyjemności tworzenia i wyrażania siebie poprzez muzykę, ruch i środki plastyczne. Rozwijanie zmysłu estetyki i potrzeby tworzenia, rozwijanie kreatywności, zdolności wyobrażania, wymyślania i produkowania czegoś nowego, oryginalnego. Zapoznanie się z różnymi technikami plastycznymi, posługiwanie się różnymi materiałami jako środkiem wyrazu. Zapoznanie z kształtem, kolorem i bryłą poprzez zabawy twórcze. Rozwijanie sprawności manualnych, orientacji przestrzennej. Ćwiczenie koordynacji wzrokowo-motorycznej dzieci i ćwiczenie koncentracji, uwagi oraz spostrzegawczości. Ćwiczenia w odbiorze muzyki, jej tworzenia poprzez granie, śpiewanie i ruch. Zabawy teatrem i dramą. Zajęcia prowadzone poprzez zabawę.

 

 

 

WTOREK

 

Zajęcia przygotowujące dziecko do nauki pojęć matematycznych i praktycznego rachowania "Łamigłówki dla mądrej główki" Zajęcia obejmują, zgodnie z Podstawą Programową, następujące treści: orientacja przestrzenna; rytmy i rytmiczna organizacja czasu; intuicje geometryczne- kształty i figury; klasyfikacja; przyczyna i skutek - przewidywanie następstw; nabywanie  umiejętności  konstrukcyjnych  i  manipulacyjnych  z  wykorzystaniem różnych kształtów i figur geometrycznych; dodawanie i odejmowanie, rozdawanie i rozdzielanie po kilka; nabywanie umiejętności określania i dokonywania pomiaru wielkości i ciężaru; nabywanie umiejętności określania i dokonywania pomiarów i długości, szerokości, wysokości; kształtowanie umiejętności liczenia. Zajęcia prowadzone poprzez zabawę.

 

 

 

ŚRODA

 

Zajęcia plastyczno-muzyczne "Zabawa sztuką"  celem zajęć jest rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych, pobudzenie kreatywności, odkrywanie przyjemności tworzenia i wyrażania siebie poprzez muzykę, ruch i środki plastyczne. Rozwijanie zmysłu estetyki i potrzeby tworzenia, rozwijanie kreatywności, zdolności wyobrażania, wymyślania i produkowania czegoś nowego, oryginalnego. Zapoznanie się z różnymi technikami plastycznymi, posługiwanie się różnymi materiałami jako środkiem wyrazu. Zapoznanie z kształtem, kolorem i bryłą poprzez zabawy twórcze. Rozwijanie sprawności manualnych, orientacji przestrzennej. Ćwiczenie koordynacji wzrokowo-motorycznej dzieci i ćwiczenie koncentracji, uwagi oraz spostrzegawczości. Ćwiczenia w odbiorze muzyki, jej tworzenia poprzez granie, śpiewanie i ruch. Zabawy teatrem i dramą. Zajęcia prowadzone poprzez zabawę.

 

 

 

CZWARTEK

 

Zajęcia przygotowujące dziecko do nauki czytania i pisania "Z zabawą w świat książek i zeszytów" Zajęcia obejmują: rozwój słownictwa, uczenie prawidłowej wymowy, nabywanie umiejętności komunikatywnego wypowiadania się, rozwijanie percepcji wzrokowej i wrażliwości słuchowej, rozwijanie orientacji przestrzennej oraz sprawności manualnej i koncentracji uwagi, kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej, koordynacji słuchowo – ruchowej i słuchowo – wzrokowej oraz analizy i syntezy wzrokowej, wzbudzanie zainteresowania książką oraz wyzwalanie motywacji dziecka do samodzielnego czytania, prowokowanie do globalnego rozpoznawania wyrazów oraz wstępne ćwiczenia kształtujące technikę czytania, rozwijanie na kartce papieru: lewa, prawa strona, góra, dół, lewy róg dolny itd.; kreślenie wzorów po śladzie z zachowaniem kierunku, kreślenie wzorów po śladzie z zachowaniem kierunku bez liniatury, kreślenie wzorów po śladzie z zachowaniem kierunku w liniaturze; poznawanie liter i ich kształtów, ćwiczenie w kreśleniu kształtów liter, ćwiczenia w pisaniu słów. Zajęcia prowadzone poprzez zabawę.

 

 

 

PIĄTEK

 

Zajęcia ruchowe i taneczne "Figle-migle" Zabawy i ćwiczenia pozwalają na zachowanie prawidłowej postawy oraz wzmacniają odporność fizyczną dzieci. Poprzez zabawy i ćwiczenia ruchowe, dzieci pokonują trudności dzięki czemu wzmacniają wiarę we własne możliwości. Celem owych zajęć jest:  rozwijanie sprawności ruchowej;  rozwijanie umiejętności bezpiecznego poruszania się podczas zabaw ruchowych; zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu dziecka; rozwijanie aktywności w zabawie i umiejętności współpracy   z rówieśnikami; wprowadzenie radosnego nastroju i dobrego samopoczucia; usprawnianie małej i dużej motoryki. Należy pamiętać, że ruch to zdrowie! Zajęcia prowadzone poprzez zabawę.