O szkole

Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki w Nowej Wsi Szlacheckiej

mieści się odnowionym budynku z dobudowaną nową częścią.
Budynki szkolne są sukcesywnie modernizowane, wyposażane i remontowane
dzięki owocnej współpracy z organem prowadzącym,
zaangażowaniu rodziców, pani dyrektor oraz pracowników szkoły
.

Dyrektorem Szkoły od 2001 roku jest mgr Barbara Wierzbowska .
W szkole zatrudnionych jest 11 nauczycieli oraz 2 pracowników administracji i obsługi

W szkole znajduje się ICIM (Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej)
oraz pracownia komputerowa sfinansowane ze środków EFS.
Posiadamy bogaty księgozbiór biblioteki.
Szkoła prenumeruje czasopisma dla dzieci i nauczycieli.
Najmłodsze dzieci uczą się w oddziale przedszkolnym.

Posiadamy nowoczesny plac zabaw i piękne podwórko.
Dysponujemy zastępczą
salą gimnastyczną oraz salą rekreacyjną do zabaw dla młodszych dzieci.
Proponujemy wiele ciekawych form spędzania wolnego czasu i rozwijania swoich pasji. 
W naszej szkole działa
wiele kół przedmiotowych i kół zainteresowań
Możesz tańczyć taniec towarzyski, śpiewać w chórze szkolnym

Mamy wiele sukcesów sportowych w różnych dyscyplinach
oraz laureatów nagród w wielu konkursach zarówno wiedzy jak i artystycznych.
Organizujemy wiele atrakcyjnych wycieczek, wyjeżdżamy do zielonych i białych szkół,
odwiedzamy muzea, galerie, teatry.
Uczymy języka angielskiego już od pierwszej klasy,
a od klasy czwartej – dodatkowo języka niemieckiego.
Najważniejszym efektem jest coroczny dobry wynik ze sprawdzianu kompetencji po klasie VI.

Bardzo chętnie współpracujemy z Rodzicami.
Jesteśmy zawsze otwarci na propozycje, uwagi, sug
estie.