Świetlica szkolna

NASZE PRACE

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Świetlica szkolna zaprasza:

Poniedziałek    12.35 –17.00

Wtorek            12.35 – 17.00

Środa               12.35 – 17.00

Czwartek        11.30 – 17.00

Piątek             11.30 – 17.00

 

CELE:

 • opieka wychowawcza nad dziećmi,
 • kształtowanie nawyków kultury osobistej i współżycia w grupie,
 • rozwijanie zainteresowań, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej,
 • podniesienie wyników kształcenia poprzez pomoc uczniom mającym trudności w nauce,
 • współdziałanie i współpraca ze szkołą, domem oraz środowiskiem lokalnym.

 

ZADANIA:

 • organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy,
 • organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny,
 • odkrywanie i rozwijanie zainteresowań poprzez zajęcia plastyczne i muzyczne,
 • organizowanie kulturalnych rozrywek, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia,
 • rozwijanie samodzielności i samorządności,
 • współdziałanie z nauczycielami oraz rodzicami,
 • zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania wyżej wymienionych zasad.